Інформація для акціонерів до 01.01.2024 року

Загальна інформація

Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них не приймалися.

Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства не приймалися. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам, містяться у річній інформації емітента.

Відомості про зміну складу посадових осіб з КЕП
Відомості про зміну складу посадових осіб
Відомості про зміну складу посадових осіб
Відомості про зміну складу посадових осіб з КЕП
Відомості про зміну складу посадових осіб з КЕП
Відомості про зміну складу посадових осіб
Відомості про зміну складу посадових осіб з КЕП
Відомості про зміну складу посадових осіб
Структура p станом на 18.04.2019 р.
Структура власності ПРАТ “Веско” станом на 27.03.2019
Рішення акціонера №75 від 18.02.2019 р.
Рішення акціонера №74 від 11.01.2019 р.
Рішення акціонера №71 від 13.12.2018 р.
Рішення акціонера №66 від 12.10.2018 р.
Рішення акціонера №52 від 01.06.2018 р.
Рішення акціонера №51 від 31.05.2018 р.
Рішення акціонера №50 від 25.05.2018 р.
Рішення акціонера №49 від 15.05.2018 р.
Рішення акціонера №48 від 11.05.2018 р.
Рішення акціонера №47 від 10.05.2018 р.
Рішення акціонера №46 від 25.04.2018 р.
Рішення акціонера №45 від 18.04.2018 р.
Рішення акціонера №44 від 13.04.2018 р.
Рішення акціонера №43 від 06.04.2018 р.
Рішення акціонера №42 від 31.01.2018 р
Рішення акціонера №41 від 21.12.2017 р
Рішення акціонера №40 від 21.12.2017 р
Публічна безвідклична вимога (опубліковано 23.11.2017)
Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими ст. 65 2 Закону України “Про акціонерні товариства” (опубліковано 08.11.2017)
Висновок Ревізійної комісії за 2016 рік
Протокол загальних зборів акціонерів №39 від 24.04.2017
Положення про Філію
Статут Веско 22.12.2021 з КЕП
Статут Веско 22.12.2021
Статут Веско 06.04.2018
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, які будуть проведені 24 квітня 2017
Висновок Ревізійної комісії за 2015 рік
Висновок Ревізійної комісії за 2014 рік
Висновок Ревізійної комісії за 2013 рік
Висновок Ревізійної комісії за 2012 рік
Протокол загальних зборів акціонерів №38 від 08.04.2016
Протокол загальних зборів акціонерів №37 від 31.03.2015
Протокол загальних зборів акціонерів №36 від 28.03.2014
Протокол загальних зборів акціонерів №35 від 20.03.2013
Протокол загальних зборів акціонерів №34 від 01.03.2013
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, які будуть проведені 08 квітня 2016
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, які будуть проведені 31 березня 2015 року
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, які будуть проведені 28 березня 2014 року
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
Перелік афілійованих осіб

Квартальна інформація

Проміжна інформація за четвертий квартал 2021 року з КЕП
Проміжна інформація за четвертий квартал 2021 року
Проміжна інформація за третій квартал 2021 року
Проміжна інформація за третій квартал 2021 року з ЕЦП

Фінансова звітність

Звіт про платежі на користь держави за 2020 рік
Звіт про платежі на користь держави за 2021 рік
Консолідований звіт про платежі на користь держави за 2021 рік
Аудиторський висновок з річною фінансовою звітністю за 2019 рік
Аудиторський висновок з річною фінансовою звітністю за 2021 рік
Аудиторський висновок з річною консолідованою фінансовою звітністю за 2021 рік
Аудиторський висновок з річною фінансовою звітністю за 2020 рік
Звіт про управління за 2019 рік
Звіт про управління за 2020 рік
Звіт про управління за 2021 рік
Консолідований звіт про управління за 2021 рік
Звіт про платежі на користь держави за 2019 рік
Звіт про платежі на користь держави за 2018 рік від 31.08.2019 р.
Аудиторський висновок з річною фінансовою звітністю за 2018 рік (опубліковано 26.04.2019)
Звіт про управління за 2018 рік (опубліковано 26.04.2019)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік від 27.04.2018 (опубліковано 27.04.2018)
Річна інформація емітента за 2016 рік від 27.04.2017
Річна інформація емітента за 2015 рік від 27.04.2016
Річна інформація емітента за 2014 рік
Річна інформація емітента за 2013 рік
Річна інформація емітента за 2012 рік ч.3
Річна інформація емітента за 2012 рік ч.2
Річна інформація емітента за 2012 рік ч.1

Нерегулярна інформація емітента

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину від 18.12.2023 (опубліковано 20.12.2023) з КЕП
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину від 18.12.2023 (опубліковано 20.12.2023)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди, в тому числі попередньої, на вчинення значних правочинів від 18.12.2023 (опубліковано 18.12.2023) з КЕП
Відомості про прийняття рішення про надання згоди, в тому числі попередньої, на вчинення значних правочинів від 18.12.2023 (опубліковано 18.12.2023)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину від 06.10.2023 (опубліковано 06.10.2023) з КЕП
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину від 06.10.2023 (опубліковано 06.10.2023)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість від 12.06.2023 (опубліковано 12.06.2023) з КЕП
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість від 12.06.2023 (опубліковано 12.06.2023)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість від 28.04.2023 (опубліковано 02.05.2023) з КЕП
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість від 28.04.2023 (опубліковано 02.05.2023)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 28.04.2023 (опубліковано 02.05.2023) з КЕП
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 28.04.2023 (опубліковано 02.05.2023)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість від 27.04.2023 (опубліковано 28.04.2023) з КЕП
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість від 27.04.2023 (опубліковано 28.04.2023)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість від 31.03.2023 (опубліковано 31.03.2023) з КЕП
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість від 31.03.2023 (опубліковано 31.03.2023)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість від 22.02.2023 (опубліковано 23.02.2023) з КЕП
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість від 22.02.2023 (опубліковано 23.02.2023)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість від 30.12.2022 (опубліковано 04.01.2023) з КЕП
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість від 30.12.2022 (опубліковано 04.01.2023)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість від 16.12.2022 (опубліковано 19.12.2022) з КЕП
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість від 16.12.2022 (опубліковано 19.12.2022)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину від 16.12.2022 (опубліковано 19.12.2022) з КЕП
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину від 16.12.2022 (опубліковано 19.12.2022)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість від 27.09.2022 (опубліковано 29.09.2022) з КЕП
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість від 27.09.2022 (опубліковано 29.09.2022)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину від 27.09.2022 (опубліковано 28.09.2022) з КЕП
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину від 27.09.2022 (опубліковано 28.09.2022)
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 27.09.2022 (опубліковано 28.09.2022) з КЕП
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 27.09.2022 (опубліковано 28.09.2022)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість від 03.02.2022 (опубліковано 03.02.2022) з КЕП
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість від 03.02.2022 (опубліковано 03.02.2022)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість від 01.02.2022 (опубліковано 01.02.2022) з КЕП
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість від 01.02.2022 (опубліковано 01.02.2022)
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину від 11.01.2022 (опубліковано 13.01.2022) з КЕП
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину від 11.01.2022 (опубліковано 13.01.2022)
Відомості про прийняття рішень про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість від 11.01.2022 (опубліковано 12.01.2022) з КЕП
Відомості про прийняття рішень про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість від 11.01.2022 (опубліковано 12.01.2022)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість від 10.01.2022 (опубліковано 11.01.2022) з КЕП
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість від 10.01.2022 (опубліковано 11.01.2022)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість від 24.12.2021 (опубліковано 29.12.2021) з КЕП
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість від 24.12.2021 (опубліковано 29.12.2021)
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину від 10.12.2021 (опубліковано 13.12.2021) з КЕП
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину від 10.12.2021 (опубліковано 13.12.2021)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість від 19.11.2021 (опубліковано 22.11.2021)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість від 19.11.2021 (опубліковано 22.11.2021) з КЕП
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 01.11.2021 (опубліковано 03.11.2021)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 01.11.2021 (опубліковано 03.11.2021) з ЕЦП
Відомості про зміну типу акціонерного товариства від 26.02.2019 (опубліковано 26.02.2019)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 18.02.2019 (опубліковано 19.02.2019)
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 18.02.2019 (опубліковано 19.02.2019)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість від 11.01.2019
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів від 19.12.2018 (опубліковано 19.12.2018)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість від 13.12.2018 (опубліковано 17.12.2018)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 12.10.2018 (опубліковано 12.10.2018)
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 08.08.2018 (опубліковано 09.08.2018)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 27.07.18 (опубліковано 30.07.2018)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 20.07.18 (опубліковано 23.07.2018)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 26.06.2018 (опубліковано 27.06.2018)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 08.06.2018 (опубліковано 12.06.2018)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 01.06.2018 (опубліковано 04.06.2018)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 31.05.2018 (опубліковано 01.06.2018)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 06.04.2018 (опубліковано 10.04.2018)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 31.03.2018 (опубліковано 02.04.2018)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 30.03.2018 (опубліковано 02.04.2018)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 29.03.2018 (опубліковано 02.04.2018)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 28.03.2018 (опубліковано 29.03.2018)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 27.03.2018 (опубліковано 28.03.2018)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 26.03.2018 (опубліковано 27.03.2018)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 23.03.2018 (опубліковано 27.03.2018)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 26.02.2018 (опубліковано 26.02.2018)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 23.02.2018 (опубліковано 26.02.2018)
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів від 31.01.2018 (опібліковано 02.02.2018)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 25.01.2018 (опубліковано 26.01.2018)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 24.01.2018 (опубліковано 25.01.2018)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 23.01.2018 (опубліковано 24.01.2018)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 09.01.2018 (опубліковано 10.01.2018)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 06.01.2018 (опубліковано 09.01.2018)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 05.01.2018 (опубліковано 09.01.2018)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 04.01.2018 (опубліковано 05.01.2018)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 03.01.2018 (опубліковано 04.01.2018)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 02.01.2018 (опубліковано 03.01.2018)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 29.12.2017 (опубліковано 02.01.2018)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 30.12.2017 (опубліковано 02.01.2018)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 29.12.2017 (опубліковано 02.01.2018)
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів від 21.12.2017 (опубліковано 22.12.2017)
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів від 21.12.2017 (опубліковано 22.12.2017)
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства від 21.12.2017 (опубліковано 22.12.2017)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 13.11.2017 (опубліковано 14.11.2017)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 13.11.2017 (опубліковано 14.11.2017)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 31.10.2017 (опубліковано 06.11.2017)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 25.10.2017 (опубліковано 30.10.2017)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 24.10.2017 (опубліковано 27.10.2017)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 23.10.2017 (опубліковано 25.10.2017)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 09.10.2017 (опубліковано 10.10.2017)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 06.10.2017 (опубліковано 10.10.2017)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 02.10.2017 (опубліковано 04.10.2017)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 30.09.2017 (опубліковано 03.10.2017)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 29.09.2017 (опубліковано 03.10.2017)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 28.09.2017 (опубліковано 03.10.2017)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 27.09.2017 (опубліковано 03.10.2017)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 14.09.2017 (опубліковано 14.09.2017)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 13.09.2017 (опубліковано 14.09.2017)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 12.09.2017 (опубліковано 14.09.2017)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 10.08.2017 (опубліковано 15.08.2017)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 27.07.2017 (опубліковано 31.07.2017)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 25.07.2017 (опубліковано 26.07.2017)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 17.07.2017 (опубліковано 20.07.2017)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 01.07.2017 (опубліковано 04.07.2017)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 30.06.2017 (опубліковано 30.06.2017)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 29.06.2017 (опубліковано 30.06.2017)
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв від 29.05.2017
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 31.05.2017 (опубліковано 07.06.2017)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 26.04.2017 (опубліковано 27.04.2017)
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 24.04.2017 (опубліковано 26.04.2017)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 24.04.2017 (опубліковано 26.04.2017)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 07.04.2017 (опубліковано 07.04.2017)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 31.03.2017 (опубліковано 04.04.2017)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 30.03.2017 (опубліковано 31.03.2017)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 23.03.2017 (опубліковано 27.03.2017)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 06.02.2017 (опубліковано 07.02.2017)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 29.12.2016 (опубліковано 30.12.2016)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 28.12.2016 (опубліковано 30.12.2016)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 27.12.2016 (опубліковано 30.12.2016)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 26.12.2016 (опубліковано 30.12.2016)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 08.12.2016 (опубліковано 12.12.2016)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 07.12.2016 (опубліковано 12.12.2016)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 06.12.2016 (опубліковано 08.12.2016)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 05.12.2016 (опубліковано 08.12.2016)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 02.12.2016 (опубліковано 08.12.2016)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 07.11.2016 (опубліковано 11.11.2016)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 13.10.2016 (опубліковано 18.10.2016)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 12.10.2016 (опубліковано 18.10.2016)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 08.04.2016 (опубліковано 15.04.2016)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 18.03.2016 (опубліковано 22.03.2016)
Відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків акцій, що беруть участь у голосуванні 22.09.2015 (опубліковано 28.09.2015)
Відомості про зміну складу посадовців емітента, 24.03.2015 (опубліковано 31.03.2015)
Відомості про отримання кредиту на суму, що перевищує 25% активів емітента, 19.08.2014 (опубліковано 25.08.2014)
Відомості про зміну складу посадовців емітента, 28.03.2014 (опубліковано 03.04.2014)
Відомості про зміну складу посадовців емітента, 24.03.2014 (опубліковано 31.03.2014)
Відомості про отримання кредиту на суму, що перевищує 25% активів емітента, 04.03.2014 (опубліковано 13.03.2014)
Відомості про зміну складу посадовців емітента, 22.03.2013 (опубліковано 04.04.2013)
Відомості про отримання кредиту на суму, що перевищує 25% активів емітента, 22.10.2012 (опубліковано 30.10.2012)
Відомості про отримання кредиту на суму, що перевищує 25% активів емітента, 26.07.2012 (опубліковано 08.08.2012)
Відомості про зміну складу посадовців емітента, 22.03.2012 (опубліковано 02.04.2012)
Відомості про зміну складу посадовців емітента, 22.03.201
Прокрутити вгору